Norrköping (vilande)

lokalavd_norrkoping

Lokalavdelningen i Norrköping omfattar Södermanland och Östergötland. Dess verksamhetsinriktning har varit att inom regionen arbeta för sällskapets målsättningar. Lokalavdelningen bildades den 23 november 1982 och har haft ca 200 medlemmar.

Lokalavdelningen har tidigare arrangerat kontinuerligt olika aktiviteter, ungefär 2-3 programpunkter per år, ibland tillsammans med angränsande föreningar (t.ex. SKMF).

Lokalavdelningen är för närvarande vilande.