1H. Svensk geoprocess banar väg för ökad geodataanvändning

Projektet Svensk geoprocess mellan Lantmäteriet, Sveriges kommuner och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) går i mål juli 2016 med nya geodataspecifikationer och samverkansformer. Mottagarna som benämns Samverkan Svensk geoprocess tar vid för att förvalta och vidareutveckla resultaten, ge support samt stödja och påskynda införandena. Arbetet bedrivs fortsatt i samverkan mellan parterna. I föredraget redovisas senaste nytt från projektet och om det som följer inom Samverkan Svensk geoprocess.

Författare: Pär Hedén, LM
Datum: 26 april 2016
Ursprung: Kartdagar 2016
Presentation