2H. Den öppna platsen Helsingborg

Helsingborgs stad – vinnare av utmärkelsen Sveriges IT-kommun 2015. Helsingborgs stad vill med öppna data skapa förutsättningar för en mer transparant förvaltning av staden. För det interna arbetet tas kontinuerligt fram data som beskriver staden och dess verksamheter, varav en stor del är geodata. I samband med projekt Platsen Helsingborg etablerar vi en ny plattform för geografisk information för Helsingborgs
stad. En del av det arbetet syftar till att på ett enkelt vis tillhandahålla öppna geodata. Vid sidan av tekniken har olika nätverk en betydande roll, liksom en ökad kunskapsnivå om öppna data i organisationen. Några exempel på öppna geodatamängder från Helsingborgs stad är: flygfoton, byggnader i 3D, gatubilder samt staden i Minecraft.

Författare: Kristian Bergstrand, Helsignborgs stad
Datum: 27 april 2016
Ursprung: Kartdagar 2016
Presentation