2H. Kommunicera öppna geodata med beslutsfattare

Vi behöver kommunicera kring geodata och öppna geodata. Geodatas betydelse i samhället och möjligheterna med öppna geodata behöver uppmärksammas. Lantmäteriet och Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram kommunikationsmaterial som stöd för att kommunicera öppna geodata på samordnat sätt. Materialet belyser nyttor och möjligheter med öppna geodata och tar upp förutsättningar och hinder som behöver hanteras för att nyttorna ska slå igenom.

Författare: Julia Björklund, Stockholms stad
Datum: 27 april 2016
Ursprung: Kartdagar 2016
Presentation