1C. Tillgängliga produkter från samverkansprojektet Hydrografi i nätverk

I början av 2016 kommer nya visnings- och nedladdningstjänster lanseras Inom samverkansprojektet mellan Lantmäteriet och SMHI, Hydrografi i nätverk. Då kommer användarna få tillgång till hydrografisk data för de första 15 avrinningsområdena. Här kommer vi visa exempel på produkter och webbtjänster och dess användning. Lantmäteriet levererar sjöar, rinnsträckor och flödesnätverk. SMHI levererar avrinningsområden, kustvatten och sjöar som delats i mindre delar.

Författare: Erik Sisell
Datum: 26 april 2016
Ursprung: Kartdagar 2016
Presentation

, , ,