2C. Geografiska analyser ger ett säkrare samhälle

Tid och plats kan kopplas till allt som händer och sker, olyckor är inget undantag. Genom att dokumentera räddningstjänstens alla insatser kan en mängd analyser göras i syfte att förebygga ytterligare olyckor. I samband med en insats används ofta även kemiska medel vilket är information som miljökontoret behöver ärva med ett geografiskt läge för vidare handläggning och uppföljning. Många analyser inom räddningstjänsten redovisas allra tydligast i en karta. Ett exempel på detta är framkomsttiden.

Författare: Kim Rehnfeldt, Sokigo (Tekis)
Datum: 27 april 2016
Ursprung: Kartdagar 2016
PResentation

, ,