Drönarteknologi i bemannad helikopter

På senare tid har högupplöst flygfotografering från drönare (obemannade luftfarkoster) blivit alltmer populärt. Drönare kan samla in ett mycket detaljerat kartmaterial men produktionskapaciteten är tydligt begränsad till att omfatta relativt små områden. Blom har istället applicerat drönarteknologin på en bemannad lätt helikopter. Resultatet är ett enkelt och kostnadseffektivt kamerasystem som levererar skarpa resultat med hög kapacitet.

Författare: Hans Strandberg, Blom Sweden AB
Datum: 18 april 2016
Ursprung: Kartdagar 2016
Presantation

,