Öppna geodatatjänster – används dom?

Vem använder öppna geodatatjänster? Vilka geodata används mest? När organisationen öppnar data, förlorar den informationen om “kunderna”. Vi berättar, hur man kan omfattande analysera användningen av geodatatjänster med Spatineo Monitor och vilka nyttor har kunder av Spatineo fått av dessa analyser.Under presentationen får deltagarna se konkreta exempel hur användningen av geodata av finska organisationer, till exempel Finlands Miljöcentral, har utvecklas efter öppningen.

Författare: Jaana Mäkelä. Spatineo Oy
Datum:
Ursprung: Kartdagar 2016
Presentation

,